Home / SBOBET / SBOBET เทคนิค กรีฑา วิ่งผลัด

SBOBET เทคนิค กรีฑา วิ่งผลัด

SBOBET

SBOBET

การแข่งขันวิ่งผลัด

การวิ่งผลัด หมายถึง SBOBET  การวิ่งแข่งขันตามระยะทางที่กำหนดเป็นช่วง ๆ โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันเท่า ๆ กันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การวิ่งแต่ละช่วงจะมีการับส่งสิ่งของหรือคทา (Batkon)ต่อเนื่องกันไปจนหมดระยะทางที่กำหนดไว้

วิ่งผลัดสามารถจำแนกประเภทออกเป็นรายการต่างๆ ได้ดังนี้ SBOBET
1) วิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน หมายถึง ผู้แข่งขันแต่ละชุด แต่ละคน ต้องวิ่งในระยะทางที่เท่ากัน โดยทั่วไปมีรายการแข่งขัน ดังนี้

วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หมายถึง ผู้แข่งขัน 5 คน วิ่งคนละ 80 เมตรวิ่งผลัด 8 x 50 เมตร หมายถึง ผู้แข่งขัน 8 คน วิ่งคนละ 50 เมตรวิ่งผลัด

4 x 100 เมตร หมายถึง ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 100 เมตร แทงบอล 

วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร หมายถึง ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 200 เมตร

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หมายถึง ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 400 เมตร SBOBET

2) วิ่งผลัดต่างระยะ หมายถึง ผู้แข่งขันแต่ละชุด แต่ละคน วิ่งในระยะทางไม่เท่ากัน แต่เมื่อรวมระยะทางที่วิ่งทั้งหมดของแต่ละชุดแล้วต้องเท่ากัน โดยทั่วไปมีรายการแข่งขัน ดังนี้ SBO 

วิ่งผลัด 80 x 70 x 50 x 40 x 70 x 80 เมตร หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชุดมี 6 คน แบ่งการวิ่ง 80 เมตร 2 คน วิ่ง 70 เมตร 2 คน และวิ่ง 50 เมตร 2 คน

วิ่งผลัด 80 x 120 x 120x 80 หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชุดมี 4 คน แบ่งการวิ่ง 80 เมตร 2 คน และ 120 เมตร 2 คน

เทคนิคในการวิ่งผลัด SBOBET

การวิ่งผลัดเริ่มต้นจาก วิธีถือคทาตั้งต้นออกวิ่ง การออกวิ่ง วิธีถือคทาในขณะวิ่ง วิธีส่งและรับคทา ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้หมั่นฝึกฝนให้เกิดความชำนาญทุกขั้นตอน โดยต้องประสานสอดคล้องกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การถือคทามีหลายแบบ แล้วแต่จะเลือกตามความถนัดของผู้เข้าแข่งขันแต่มีหลักที่ควรพิจารณาคือ SBOBET คนที่ออกวิ่งด้วยเท้าขวา มักจะถือคทาด้วยมือซ้ายหรือมือที่เหวี่ยงไป พนันบอล 

ข้างหน้าในขณะที่เริ่มวิ่งก้าวแรกไม่ควรถือคทาด้วยมือที่เหวี่ยงไปข้างหลังในก้าวแรก เพราะคทาอาจจะหลุดจากมือได้ง่ายเนื่อง
จากมือที่เหวี่ยงไปข้างหลังมีความแรงมากกว่าหรือคทาอาจจะเหวี่ยงไปถูกสะโพกทำให้คทาหลุดจากมือได้เช่นกัน โดยทั่วไปมีวิธีถือคทา 5 วิธี ดังนี้ SBOBET

วิธีที่1 ใช้โคนนิ้วและนิ้วหัวแม่มือหนีบบริเวณส่วนกลางของคฑาไว้ปลายนิ้วทั้งห้ายันพื้น
นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางชิดชอบในของเส้นเริ่ม

วิธีที่ 2 ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกำรอบคฑา ปลายนิ้วอื่น ๆ ยันพื้นไว้ ปลายนิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นเริ่ม

วิธีที่3 ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวกำรอบคฑา SBOBET  ปลายนิ้วอื่น ๆ ยันพื้นไว้ ปลายนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นเริ่ม
วิธีที่ 4 ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางกำรอบคฑา ปลายนิ้วอื่น ๆ ยันพื้นไว้ ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นเริ่ม

วิธีที่ 5 ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยกำรอบคฑา ปลายนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ ยันพื้นชิดขอบในของเส้นเริ่ม

 

 

About admin

Scroll To Top