การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล NBA

กีฬาบาสเกตบอลนอกจากมีประวัติเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วความสำเร็จของทั้งการจัดการแข่งขันและนักกีฬาที่มีความสามารถก็ยังอยู่ที่อเมริกาเช่นกัน การแข่งขัน NBA ได้รับความสนใจและดำเนินการในระดับอาชีพเป็นประจำทุกปี มีการถ่ายทอดทางทีวี มีคนดูจำนวนมหาศาลทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนมหาศาลในแต่ละปี เป็นกีฬาที่มีคนสนใจอยากที่จะเล่นและเป็นนักกีฬา การเล่นบาสเกตบอลไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นระบบเพียงอย่างเดียว บาสเกตบอลยังเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ตลอดเวลา ทั้งที่บ้านหรือในสนามบาสเกตบอลทั่วไป คนที่เล่นก็ไม่จำเป็นต้องมีข้างละ 5 คนเสมอไป การเล่นสามารถทำได้แม้แต่ข้างละคนเดียว ในปัจจุบันมีรูปแบบการแข่งขันที่หลากหลายออกไปด้วย เช่น เล่นข้างละ 3 คน และใช้สนามแข่งขันเพียงครึ่งเดียวของสนามตามปกติ บาสเกตบอลกีฬาที่ทุกคนรู้จักดี และรู้ว่าเป้าหมายของบาสเกตบอลคือการยิงลูกเข้าในห่วงที่มีแป้นอยู่ด้านหลัง SBOBET มีความสูงจากพื้นสนาม 8 ฟุต ดังนั้นนักกีฬาบาสเกตบอลส่วนใหญ่จึงสูง มากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นนักกีฬาบาสเกตบอลต้องมีความแข็งแรงมากด้วย เพราะการวิ่งขึ้นและลงในพื้นที่ของตัวเองและฝ่ายตรงข้ามเป็นไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เกือบ 2 ชั่วโมง นอกจากในสหรัฐอเมริกาแล้ว ในยุโรปและประเทศอื่นๆ ก็ให้ความสนใจในการเล่นบาสเกตบอล มีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายรายการ เช่น ...

Read More »

เกร็ดลับความรู้เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลที่มีประโยชน์ในการแข่งขัน

ค.ศ. 1896 ได้มีการประชุมสัมมนาผู้นำทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิลด์ โดยนายวิลเลียม จี มอร์แกน ได้สาธิตวิธีการเล่นต่อหน้าที่ประชุมหลังจากที่ประชุมได้ชมการสาธิต ศาสตราจารย์ อัลเฟรด ที เฮลสเตด โดยได้เสนอแนะให้มอร์แกนเปลี่ยนจากมินโทเนตต์ เป็น วอลเลย์บอล โดยให้ความเห็นว่าเป็นวิธีการเล่นโต้ลูกบอลให้ลอยข้ามตาข่ายไปมาในอากาศ โดยผู้เล่นต้องพยายามไม่ให้ลูกบอลตกพื้น ส่วนในปี ค.ศ. 1928 ดอกเตอร์ จอร์จ เจ ฟิเชอร์ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับชาติ และได้เผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอล จากนั้นได้เกิดแนวความคิดที่จะนำลักษณะและวิธีการเล่นของกีฬาเทนนิสมาดัด แปลงใช้เล่น จึงมีการใช้ตาข่ายเทนนิสซึ่งระหว่างเสาโรงยิมเนเซียมสูงจากพื้นประมาณ 2 ฟุต 1 นิ้ว และใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลมให้แน่น แล้วใช้มือและแขนตีโต้ข้ามตาข่ายกันไปมา แต่เนื่องจากยางในของลูกบาสเกตบอลเบาเกินไป จึงทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ช้าและมีทิศทางที่เคลื่อนไปไม่แน่นอน จึงเปลี่ยนมาใช้ลูกบาสเกตบอล แต่ลูกบาสเกตบอลก็ใหญ่ ...

Read More »

กีฬายิงธนูในปัจจุบัน น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น

การยิงธนูได้เริ่มขึ้นมาหลายพันปีก่อนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ซึ่งเป็นธนูแบบที่คิดค้นขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่ายๆ และต่อมาก็ถูกพัฒนาไปใช้เป็นอาวุธสังหารศัตรูในการออกรบ และธนูยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นธนูแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน SBOBET ซึ่งได้แบ่งธนูออกเป็น 2 ชนิด คือ ธนูแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Archery และธนูสมัยใหม่ หรือ Modern Archery ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการยิงนั่นเอง และวัตถุประสงค์ในการใช้ธนูในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยจะถูกนำมาใช้เพื่อเกมส์กีฬามากกว่าจะใช้ในการสังหารหรือล่าสัตว์เช่นเคย แต่การแบ่งธนูยังสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกโดยใช้ลักษณะของ Limb หรือส่วนปลายของคันธนูในการแบ่งนั่นเอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ Straight Limb และ Recurve โดยที่ธนูแบบ Straight Limb หรือที่เรียกได้อีกอย่างว่า Long Bow ซึ่งมีลักษณะของปลายของคันธนูเป็นแบบเหยียดตรง ในขณะที่ธนูแบบ Recurve จะมีลักษณะของปลายของคันธนูเป็นแบบโค้งกลับ ซึ่งจะส่งผลต่อการยิงธนูที่ต่างกันออกไป ...

Read More »

อุปกรณ์การเล่นกีฬายิงปืนมีความแตกต่างกัน

สำหรับกีฬายิงปืนที่มีการแข่งขันในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันในแบบของปืนยาวและปืนสั้น แน่นอนว่าปืนแต่ละชนิดก็ต้องการอุปกรณ์การเล่นหรือการแข่งขันกีฬายิงปืนที่แตกต่างกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬายิงปืนที่จะมานำเสนอในบทความนี้ก็คือ เป้า สนามแข่งขันและอุปกรณ์ในช่องยิงปืนนั่นเอง ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้งนั้น SBOBET เป้าจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้แทนสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ ก่อน และวัสดุที่นำมาทำเป้าจะต้องไม่สะท้อนแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะที่แข่งขันและแสงตามปกติ เป้าสามารถแบ่งได้เป็น 7 แบบ คือ เป้าปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร เป้าปืนสั้น 25 เมตร ปืนสั้นพกพา 50 เมตร เป้าปืนสั้นอัดลม 10 เมตร เป้าปืนยาว 300 เมตร เป้าปืนยาว 50 เมตร และเป้าปืนยาวอัดลม 10 เมตร เป้าจะต้องติดหมายเลขให้ตรงกับช่องยิง อุปกรณ์ในช่องยิงปืนจะต้องประกอบไปด้วย โต๊ะสำหรับบรรจุกระสุน เก้าอี้สำหรับผู้แข่งขัน ...

Read More »

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาที่ช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดี

การเล่นกีฬามีประโยชน์หลายอย่าง ดังนั้นสำหรับใครที่มีเวลาว่างคุณควรหันมาเลือกเล่นกีฬาสักประเภทที่รู้สึกชอบ แต่ก็อย่าลืมเลือกเล่นให้เหมาะสมกับสมรรถภาพร่างกายกันด้วย เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์กันได้อย่างเต็มที่ กีฬาจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทให้สามารถเลือกเล่นกันได้ไม่ว่าจะเป็นแบบง่ายๆ เช่น การวิ่ง ขี่จักรยาน แบดมินตัน ว่ายน้ำ หรือแบบยากๆ เช่น ยูโด เทควันโด ยิมนาสติก เป็นต้น แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นกีฬาแบบไหนก็ตาม คุณก็จะได้รับประโยชน์ในการเล่นด้วยกันทั้งนั้น โดยเราสามารถจะสรุปประโยชน์ดีๆ ของการเล่นกีฬาได้ดังนี้ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนการหันมาเล่นกีฬายังมีส่วนช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดกันอีกด้วย 2. ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย เพราะการเล่นกีฬาจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณถึงจะประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะถ้าใครเลือกเล่นกีฬาเพื่อใช้เป็นเกมในการแข่งขัน คุณจำเป็นจะต้องทำการฝึกซ้อมเป็นประจำ 3. ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากโรคต่างๆ หลายชนิด เพราะการเล่นกีฬามีส่วนช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดี 4. ช่วยเพิ่มความสามัคคีให้กับผู้เล่น โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นทีม SBOBET ...

Read More »
Scroll To Top