Home / Uncategorized / เล่นกีฬาให้เหมาะกับวัย

เล่นกีฬาให้เหมาะกับวัย

sbobet 89 - Copy - Copy

 

เล่นกีฬาให้เหมาะกับวัย 

การเล่นกีฬามีประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพและร่างกาย แต่ควรเลือกเล่นให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของแต่ละคน จึงจะเป็นการช่วยในเรื่องของสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มที่ เพราะถ้าเลือกเล่นกีฬาที่ไม่เหมาะกับสมรรถภาพของร่างกาย นอกจากจะไม่สามารถช่วยทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว บางครั้งอาจจะเป็นการบั่นทอนสุขภาพร่างกายของเรากันได้อีกด้วย สำหรับกีฬาที่เหมาะในแต่ละช่วงวัยนั้นจะพอสรุปได้ดังนี้

ช่วงวัยระหว่าง 1 ขวบ – 10 ปี

ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต แต่ส่วนต่างๆ ของร่างกายจะยังไม่แข็งแรงเต็มที่ กีฬาที่เล่นจึงควรเป็นกีฬาที่สามารถช่วยบริหารกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การวิ่ง กีฬาว่ายน้ำ ถีบจักรยาน เป็นต้น แต่ในช่วงวัยนี้การเล่นกีฬาต่างๆ ควรเล่นภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง เพราะเด็กอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์และมีความระมัดระวังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังไม่ควรให้เด็กออกกำลังที่หักโหมจนเกินไปอีกด้วย

ช่วงวัยระหว่าง 11 ปี – 16 ปี

จะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น และเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเริ่มพัฒนาไปสู่วัยหนุ่มสาว ร่างกายเริ่มมีการพัฒนาต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับในช่วงวัยนี้สามารถเลือกเล่นกีฬาได้หลากหลายชนิดขึ้น แต่ควรเน้นการเล่นกีฬาที่ช่วยทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเกือบทุกสัดส่วน เช่น วิ่ง บาสเกตบอล ฟุตบอล ว่ายน้ำ เป็นต้น แต่สำหรับในช่วงวัยนี้ก็ยังควรเล่นกีฬาที่มีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองดูแลอยู่เช่นกัน หรืออาจจะเป็นโค้ชกีฬาต่างๆ และในช่วงนี้จะสามารถเล่นกีฬาได้นานขึ้นและมากกว่าในช่วงวัยเด็ก แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมรรถภาพร่างกายของแต่ละคนประกอบกันด้วย

ช่วงวัยระหว่าง 17 ปี -35 ปี

จะเป็นช่วงวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นจนถึงวัยหนุ่มสาว ร่างกายเริ่มเติบโตอย่างเต็มที่ สามารถเล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภท นอกจากนี้ยังสามารถเล่นกีฬาได้ตามลำพัง หรือเล่นกันเป็นหมู่คณะ สำหรับกีฬาที่เหมาะในช่วงวัยนี้นั้นยกตัวอย่างเช่น ว่ายน้ำ วิ่ง ถีบจักรยาน ฟุตบอล แบตมินตัน โยคะ เต้นแอรโรบิค เป็น หรือตามความชอบความถนัดของแต่ละคน

ช่วงวัยระหว่าง 36 ปี – 55 ปี

ช่วงวัยนี้จะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ควรเล่นกีฬาที่สามารถเผาพลาญพลังงานต่างๆ ได้ดี แต่ไม่ควรหักโหมเล่นกีฬาหนักๆ เพราะในช่วงนี้สมรรถภาพทางร่างกายเริ่มทดถอยลง สำหรับกีฬาที่เหมาะเช่น การเล่นโยคะ กิจกรรมเข้าจังหวะ ว่ายน้ำ ถีบจักรยาน แบตมินตัน เป็นต้น

ช่วงวัยระหว่าง 56 ปี ขึ้น ไป

ในช่วงวัยนี้จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อวัยวะต่างๆ SBOBET ภายในเริ่มเสื่อมสภาพลงดังนั้นควรเลือกเล่นกีฬาให้เหมาะกับสภาพร่างกาย เช่น ถ้าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมโดยมากแล้วมักจะพบโรคนี้ในผู้สูงอายุ ก็ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่เน้นการใช้ข้อเข่ามากๆ เช่น การวิ่ง การยกดัมเบล เป็นต้น แต่ให้หันมาเล่นกีฬาที่ใช้ข้อเข่าให้น้อยลง เช่น การเดินช้าๆ การเล่นโยคะบางท่า การว่ายน้ำ สำหรับกีฬาที่เหมาะสำหรับคนที่มีอายุในช่วงวัยนี้ที่ยังมีร่างกายสมบูรณ์จะได้แก่ การว่ายน้ำ การเล่นโยคะ การรำกระบี่กระบอง กิจกรรมเข้าจังหวะ การถีบจักรยาน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วผู้ที่อยู่ในช่วงวัยนี้ไม่ควรเล่นกีฬาที่หนักหรือหักโหมจนเกินไป เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดรู้สึกอ่อนเพลียได้ง่าย และส่วนมากแล้วเมื่อร่างกายเหนื่อยๆ มากๆ หรือเพลียมากจนเกินไปมักจะฟื้นตัวได้ช้า ดังนั้นควรเลือกเวลาเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของร่างกาย และควรออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ

การเล่นกีฬาแต่ละประเภทมีส่วนในการช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพียงแค่เราเลือกเล่นกีฬาให้เหมาะสมสำหรับตัวเราไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ หรือสมรรถภาพเพียงเท่านั้น คุณก็จะได้รับประโยชน์จากการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่

About admin

Scroll To Top