Home / Uncategorized / อุปกรณ์การเล่นกีฬายิงปืนมีความแตกต่างกัน

อุปกรณ์การเล่นกีฬายิงปืนมีความแตกต่างกัน

580

สำหรับกีฬายิงปืนที่มีการแข่งขันในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันในแบบของปืนยาวและปืนสั้น แน่นอนว่าปืนแต่ละชนิดก็ต้องการอุปกรณ์การเล่นหรือการแข่งขันกีฬายิงปืนที่แตกต่างกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬายิงปืนที่จะมานำเสนอในบทความนี้ก็คือ เป้า สนามแข่งขันและอุปกรณ์ในช่องยิงปืนนั่นเอง

ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้งนั้น SBOBET เป้าจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้แทนสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ ก่อน และวัสดุที่นำมาทำเป้าจะต้องไม่สะท้อนแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะที่แข่งขันและแสงตามปกติ เป้าสามารถแบ่งได้เป็น 7 แบบ คือ เป้าปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร เป้าปืนสั้น 25 เมตร ปืนสั้นพกพา 50 เมตร เป้าปืนสั้นอัดลม 10 เมตร เป้าปืนยาว 300 เมตร เป้าปืนยาว 50 เมตร และเป้าปืนยาวอัดลม 10 เมตร เป้าจะต้องติดหมายเลขให้ตรงกับช่องยิง

อุปกรณ์ในช่องยิงปืนจะต้องประกอบไปด้วย โต๊ะสำหรับบรรจุกระสุน เก้าอี้สำหรับผู้แข่งขัน โต๊ะและเก้าอี้ของกรรมการผู้บันทึกคะแนน แผ่นป้ายคะแนนสำหรับการบันทึกและแสดงคะแนนแสดงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ กล้องส่องเป้าประจำที่สำหรับการบันทึกคะแนน

สนามแข่งขัน มีการกำหนดให้มีหลังคาสูงอย่างน้อย 2.2 เมตรและฝากั้นด้านข้าง เพื่อป้องกันสภาวะที่ไม่เอื้อต่อพื้นที่บริเวณรอบๆช่องยิงปืนจะต้องพอสำหรับผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ชมจุดยิง ต้องมีธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงทิศทางลมในสนามกีฬา

About admin

Scroll To Top