Home / Uncategorized / สนุ๊กเกอร์ !!! เป็นอีก 1 ชนิดกีฬาที่ใช้อุปกรณ์เปลืองมาก

สนุ๊กเกอร์ !!! เป็นอีก 1 ชนิดกีฬาที่ใช้อุปกรณ์เปลืองมาก

520

กีฬาสนุ๊กเกอร์ เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่มีการใช้อุปกรณ์ในการเล่นค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลสนุ๊กเกอร์ไม้แทง และอุปกรณ์ช่วยเล่นอื่นๆ อีก โดยการใช้อุปกรณ์กีฬาอำนวยความสะดวกต่างๆนั้น อาจจะใช้ในผู้เล่นที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีหรือไม่ก็ได้  SBOBET โดยผู้เล่นที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนั้นจะต้องรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้บนโต๊ะของจนเอง รวมทั้งการนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆออกไปจากโต๊ะด้วย ซึ่งมีการกำหนดเป็นกฎกติกาไว้ คือ

1. ผู้แทงจะต้องรับผิดชอบการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการใช้ เรสต์ และ ด้ามต่อต่างๆ บนโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวที่นำมาใช้หรือขอยืมมาจากที่อื่น นอกจากนำมาจากผู้ตัดสิน และหากมีการทำฟาล์วเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ผู้แทงจะต้องถูกปรับคะแนน

2. ผู้เล่นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความบกพร่องของอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ที่โต๊ะ หากเป็นอุปกรณ์ปกติของโต๊ะการแข่งขัน หรือผู้ตัดสินเป็นผู้นำมา หากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุด และอาจทำให้ผู้แทงไปสัมผัสกับลูกใดลูกหนึ่งบนโต๊ะหรือหลายๆลูกได้ ผู้ตัดสินจะไม่ขานเป็นการทำฟาล์ว และหากจำเป็นผู้ตัดสินจะต้องนำลูกต่างๆ เหล่านั้นกลับไปตั้งตามกฎกติกา หรือถ้าหากผู้แทงกำลังอยู่ระหว่างการทำคะแนน ผู้แทงสามารถแทงต่อไปได้ โดยไม่ถูกขานเป็นการทำฟาล์ว

About admin

Scroll To Top