Home / Uncategorized / ยิมนาสติกกับสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

ยิมนาสติกกับสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

12349

ยิมนาสติกเป็นกีฬาที่สร้างความกดดันกับวัยรุ่น นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ยอมรับว่าทีมกีฬาและการออกกำลังกายในระดับที่พอเหมาะจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก แต่การที่เด็กทุ่มเทและใช้เวลากับกีฬานั้นมากเกินไป มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็ก ทำให้พวกเข้าแยกตัวเองออกจากสังคม เพื่อฝึกซ้อม มันเป็นผลกระทบที่รุนแรงมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กหลายคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบยิมนาสติกที่มีต่อสุขภาพวัยรุ่นและพฤติกรรม SBOBET บ่อยครั้งที่นักเล่นยิมนาสติกต้องมุ่งมั่นและใช้เวลาอย่างหนัก ปัญหานี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นหลายคนประสบ ผู้ปกครองควรที่จะให้ยิมนาสติกเป็นเพียงงานอดิเรกของเด็กและส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย

การวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการเล่นกีฬาช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น การประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แต่เมื่อกลายเป็นวัยรุ่นหมกมุ่นอยู่กับการเล่นกีฬาที่และทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปกับสิ่งๆเดียว อาจทำให้ความภาคภูมิใจในตนเองลดลง เด็กที่มีความนับถือตนเองต่ำอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอย่างเช่นการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมสำส่อนทางเพศ และโดดเรียน  เพราะยิมนาสติกกำหนดให้ผู้เล่นต้องอุทิศตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อการเล่นกีฬายิมนาสติกโดยเฉพาะ  นักยิมนาสติกความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความนับถือตนเองต่ำ พ่อแม่ผู้ปกครองของนักกีฬายิมนาสติกควรส่งเสริมให้วัยรุ่นเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตน เมื่อเด็กมีพื้นฐานความนับถือตนเอง ไม่ว่าเขาจะความสำเร็จหรือความล้มเหลวในยิมนาสติก เขาจะยังมีสุขภาพจิตที่ดีที่จะรับมือกับสภาวะนั้นๆ

ความผิดปกติของการรับประทานอาหารจะมีอยู่มากในนักยิมนาสติกและนักเต้นบัลเล่ต์มากกว่าในกีฬาอื่น นักยิมนาสติกต้องควบคุมรูปร่างและน้ำหนัก  นอกจากการควบคุมโดยการไม่กินแล้วยังมีการกินแล้วล้วงออก และในบางคนใช้การออกกำลังกายแบบหักโหมเพื่อรีดน้ำหนัก การออกกำลังกายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งโรคหัวใจ ปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ, ผมร่วงและชัก นักยิมนาสติกที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่ง นักกีฬายิมนาสติกเวลาฝึกมักจะแยกตัวจากเพื่อนและครอบครัวพวกเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาฝึกซ้อม ยิมนาสติกบางคนออกจากโรงเรียนและใช้ติวเตอร์แทนเพื่อให้เวลาสำหรับยิมนาสติกมากขึ้นการหมกมุ่นของนักยิมนาสติกยังสามารถสูญเสียความสนใจในการเรียนและงานอดิเรกอื่น

ชอบความสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะทั่วไปของนักยิมนาสติก จะมีพวกชอบความสมบูรณ์แบบส่วนน้อยที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงและผลการเรียนยอดเยี่ยม  คนทุกคนประสบล้มเหลวในบางครั้ง แต่ผู้ที่เป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบเชื่อว่าความล้มเหลวไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่ทำร้าย

About admin

Scroll To Top