Home / Uncategorized / เล่นเพาะกาย มีประโยชน์อย่างไร

เล่นเพาะกาย มีประโยชน์อย่างไร

140801D7L52480

 

เล่นเพาะกาย มีประโยชน์อย่างไร

คนที่ได้รับการฝึกเพาะกาย หรือผู้ที่เล่นฟิตเนส มาแล้วเป็นอย่างดีมีระบบกฎเกณฑ์และวินัยในการฝึกจนถึงขั้นเป็นนักเพาะกายขั้นกลางจนถึงขั้นสูงแล้ว นักเพาะกาย ฟิตเนส ผู้นั้นก็จะมีตัวตนที่แข็งแรง อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีพลังงานสำรองที่มีคุณค่ามากในยามฉุกเฉิน

ในกรณีที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต SBO ความเข้มแข็งของร่างกายจะช่วยให้ผู้นั้นมีสมรรถภาพในการเอาชีวิตรอดได้สูงมากยิ่งขึ้น อาการบาดเจ็บต่างๆที่รุนแรงก็จะกลายเป็นเบา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงมากผู้ฝึกเพาะกายมีโอกาสรอดตายสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกเพาะกาย หรือ ฟิตเนส นั่นเอง

ในอารยประเทศมักจะนิยมฝึกเพาะกาย เล่นฟิตเนส เพื่อเสริมสมรรถนะในการแข่งขันกีฬาให้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับนักวิ่งสาวอย่าง จอยเนอร์ฟลอเรนส์ อดีตนักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกา ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “….ดิฉันฝึกเพาะกาย เพราะทำให้ดิฉันวิ่งเร็วขึ้น….”

นอกจากอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกเพาะกายเล่น ฟิตเนส ที่จะช่วยให้การเล่นกีฬาของผู้ฝึกมีความสามารถที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ยังเป็นการช่วยลดโฉลกในการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาได้อีกด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการบาดเจ็บดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นกับข้อต่อและกล้ามเนื้อ ซึ่งตรงนี้การฝึกเพาะกายจะไปช่วยเสริมสร้างความความแกร่งให้กับเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อทั้งมวล ส่งผลให้ลดโอกาสในการบาดเจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้มาก ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว

ดังนั้นผู้ที่ได้รับการฝึกเพาะกายหรือผู้ที่เล่น ฟิตเนส ทั้งหลายจึงมั่นใจได้ว่าจะต้องมีความปลอดภัยในสภาวการณ์ต่างๆได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเพาะกาย ฟิตเนส เลยอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้ว ในเวลาปรกติยังสามารถที่จะหิ้วของได้มากยิ่งขึ้นเวลาไปช็อปปิ้งอีกด้วย

About admin

Scroll To Top