Home / Uncategorized / เคล็ดลับช่วยฝึกหายใจขณะว่ายน้ำ

เคล็ดลับช่วยฝึกหายใจขณะว่ายน้ำ

580

เมือต้องการแข่งขันว่ายน้ำที่ต้องว่ายติดต่อกันเป็นเวลานาน นักว่ายน้ำที่เพิ่งเริ่มต้นอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับการหายใจขณะว่ายน้ำ เพราะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าลมหายใจหมดหลังจากว่ายน้ำมาได้เพียง 1 รอบในสระว่ายน้ำ หรือบางครั้งอาจจะรู้สึกคลื่นไส้หรือเวียนหัว มึนงง SBOBET รวมถึงการกลืนน้ำเข้าไปอึกใหญ่แทนที่จะเป็นอากาศ สิ่งเหล่านี้ก็ให้เกิดความกังวลให้กับนักว่ายน้ำเป็นอย่างมาก

เคล็ดลับทีช่วยให้นักกีฬาว่ายน้ำสามารถหายใจได้ดีขึ้นขณะว่ายน้ำอย่างแรกก็คืออย่ากลั้นหายใจ นักว่ายน้ำหลายคนกลั้นหายใจเมื่อใบหน้าอยู่ใต้น้ำและพยายามที่จะหายใจเข้าและออกในเวลาเดียวกับที่ศีรษะพ้นน้ำ ซึ่งช่วงเวลาเพียงเท่านี้ถือว่าน้อยมาก อาจจะเพียงไม่กี่เสี้ยววินาที คุณไม่มีทางที่จะหายใจเข้าออกได้ทันภายในเวลาเพียงเท่านี้ ดังนั้นจึงต้องฝึกการหายใจออกเมื่อใบหน้าอยู่ใต้น้ำแล้วหายใจเข้าอีกครั้งเมื่อศีรษะโผล่พ้นน้ำ

ในการว่ายน้ำ การกลืนน้ำเข้าร่างกายแทนที่จะเป็นอากาศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นไม่ต้องตกใจ เพียงแค่คายน้ำนั้นออกมาและฝึกการหายใจเข้าโดยไม่ต้องเปิดปากกว้างเกินไป เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องกลืนน้ำเข้าไปอึกใหญ่ก็คือ แทนที่จะหันหน้าออกด้านข้างเพื่อสูดลมหายใจ ให้เพิ่มมุมของศีรษะโดยพยายามมองข้ามไหล่ตัวเอง ศีรษะจะเงยขึ้นตามธรรมชาติและจะช่วยลดอัตราการสูดน้ำเข้าปากระหว่างการหายใจลงได้มากทีเดียว

พยายามหาจังหวะการหายใจที่เหมาะกับตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลที่จะทำเหมือนกับคนอื่นๆ รูปแบบการหายใจที่เหมาะสมจะช่วยให้นักว่ายน้ำคุ้นเคยกับรูปแบบการหายใจใต้น้ำเพื่อลดภาวะลมหายใจไม่เพียงพอขณะว่ายน้ำ ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการฝึกฝนเป็นประจำ สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ จะช่วยให้นักว่ายน้ำสามารถว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเร็ววัน

About admin

Scroll To Top