Home / Uncategorized / ประวัติกีฬาตะกร้อ ที่น้อยคนจะรู้

ประวัติกีฬาตะกร้อ ที่น้อยคนจะรู้

1257

 

ประวัติการเล่นตะกร้อ เริ่มเล่นกันเมื่อไหร่ที่ไหน ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแน่นอน มีแต่ข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากหลายแหล่ง ดังนี้

1. เมื่อพม่าบุกมายังกรุงศรีอยุธยา ตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ได้เล่นกีฬาตะกร้อกันเป็นการฆ่าเวลา ภาษาพม่าเรียกตะกร้อว่า “ชิงลง”

2. ประเทศมาเลเซียก็ประกาศว่า เดิมตะกร้อเป็นกีฬาของชาวมลายู เรียกกันว่า เซปักรากา คำว่า รากา แปลว่า ตะกร้า

3. ฟิลิปปินส์ก็บอกว่า ที่ฟิลิปปินส์เล่นตะกร้อกันมานานแล้ว เรียกตะกร้อว่า ซิปัก

4. ฝ่ายประเทศจีน ก็มีกีฬาชนิดหนึ่งที่คล้ายตะกร้อ แต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะพบได้ในภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้ง ที่อพยพไปตั้งรกรากที่อเมริกา ได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่ไปเผยแพร่ มีชื่อเรียกว่า เด็กโก แปลว่า การเตะลูกขนไก่

5. ทางเกาหลีก็เป็นลักษณะคล้ายจีน แต่ลูกตะกร้อทำด้วยดินเหนียวห่อด้วยผ้า เอาขนไก่ปัก

ประเทศไทยเราก็เล่นตะกร้อมาช้านาน SBOBET ในสมัยโบราณมีการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยการ เอานักโทษไปใส่ในตะกร้อที่สานด้วยหวาย และให้ช้างเตะ หลักฐานการเล่นกีฬาตะกร้อที่ยืนยันได้ดีว่าการเล่นตะกร้อมีมาช้านานแล้วก็คือ พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา ของรัชกาลที่ 2 ในเรื่อง กล่าวถึงการเล่นตะกร้อ และที่ระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ก็มีภาพตะกร้อแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ และประเทศของเรายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไผ่และหวาย คนไทยนิยมเอามาสานทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้และการละเล่นพื้นบ้าน และตะกร้อของไทยก็มีหลายประเภท เช่น ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อวง ตะกร้อชิงธง การเล่นแบบพลิกแพลงต่าง ๆ ซึ่งการเล่นตะกร้อของประเทศอื่นนั้น ไม่หลากหลายเหมือนของเรา

ลูกตะกร้อในสมัยแรก ๆ นั้น ทำด้วยผ้า หนังสัตว์และหวาย ต่อมาได้พัฒนาวิวัฒนาการเรื่อยมาจนมาเป็นสารสังเคราะห์พลาสติกดังเช่นในปัจจุบัน การเล่นตะกร้อนอกจากจะเป็นการแข่งขันและการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องไปทำเรื่องไร้สาระ

About admin

Scroll To Top