Home / Uncategorized / ความเป็นมาของกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย

ความเป็นมาของกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย

9621

 

ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2502 ในขณะนั้นมี พลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ร.น. ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นคนแรก และได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติในปี พ.ศ. 2504 ตามด้วยการเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2509 และในปีระหว่างปี พ.ศ.2504 รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำโดยได้ทำการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นสระที่มีขนาด ยาว 50 เมตร และกว้าง 25 เมตร พร้อมด้วยกระดานกระโดดน้ำ และอัฒจันทร์ที่สามารถจุผู้คนได้ถึง 5,000 คน ซึ่งสระว่ายน้ำแห่งนี้ได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เม.ย พ.ศ.2506 โดยชื่อที่ใช้ในขณะนั้นมีชื่อว่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์

ปัจจุบันสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” (ส.ว.ท.) SBOBET ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ เป็นต้น และยังได้มีการบรรจุกีฬาว่ายน้ำไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการในเกือบทุกระดับชั้น และจัดให้มีการแข่งขันกันเกือบทุกประเภทตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ, กีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาว่ายน้ำแห่งชาติ และกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการแข่งขันในประดับประเทศกันอีกด้วย เช่น ในกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือแม้แต่ในกีฬายูธโอลิมปิค เป็นต้น

สำหรับใครที่สนใจกีฬาว่ายน้ำปัจจุบันมีสถานที่เปิดให้บริการฝึกสอนและเข้าไปฝึกหัดว่ายน้ำอยู่ทั่วไปทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเด็กๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและสนับสนุนให้ลูกหลานได้เรียนว่ายน้ำกันตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง นอกจากนี้การว่ายน้ำยังมีประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางหรือท่องเที่ยวทางน้ำกันได้อีกด้วย

About admin

Scroll To Top