Home / Uncategorized / กีฬายิมนาสติกน่าสนใจกว่าที่ท่านคิด

กีฬายิมนาสติกน่าสนใจกว่าที่ท่านคิด

985700

กีฬายิมนาสติก หนึ่งในกีฬาที่คนไทยมีการเข้าถึงน้อยมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับกีฬาชนิดอื่นๆที่มีการเล่นหรือได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ อาจจะเพราะด้วยกีฬายิมนาสติกนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในตำราเรียนพื้นฐานหรือเป็นกีฬาที่ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงก็ตามที อย่างไรก็ตามกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทวีปแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งประเทศจีน

หลายๆครั้งที่เราดูการแข่งขันในรายการต่างๆที่มีกีฬายิมนาสติก เรามักจะพบว่ากีฬาประเภทนี้มีการใช้ดนตรีเข้ามาประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาด้วย ซึ่งในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแบบที่ประกอบเพลงนั้นมักจะมีการบังคับใช้ท่าชุดพื้นฐานอยู่ด้วย ซึ่งการเล่นกับอุปกรณ์และการแสดงประกอบเพลงนั้นมีข้อกำหนด ดังนี้

การแข่งขันกีฬายิมนาสติก มีการกำหนดให้นักกีฬาสามารถแสดงท่าชุดทั้งหมดภายในเวลา 1.15 – 1.30 นาที ในแต่ละอุปกรณ์ หากไม่อยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกหักคะแนนทุกๆวินาทีที่ขาดหรือเกินไป

กรรมการจะเริ่มจับเวลาทันทีที่นักกีฬาเริ่มเคลื่อนไหวตัว และจะหยุดจับเวลาเมื่อนักกีฬาหยุดการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน

การสัมผัสอุปกรณ์ ในท่าเริ่มต้นของทุกการแสดง SBOBET นักกีฬาจะต้องสัมผัสอุปกรณ์ด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มิฉะนั้นจะต้องถูกหักคะแนน

การสัมผัสอุปกรณ์ขณะแข่งขัน หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่มีการรับ ส่งหรือปะทะกับอุปกรณ์ ทำให้การแสดงไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถูกกรรมการตัดคะแนน

About admin

Scroll To Top