Home / Uncategorized / ก้านไม้กอล์ฟอาวุธที่สุดแสนสำคัญ สำหรับนักกอล์ฟ

ก้านไม้กอล์ฟอาวุธที่สุดแสนสำคัญ สำหรับนักกอล์ฟ

Domingo-Placido-03

 

ก้านไม้กอล์ฟ

ก้านไม้กอล์ฟเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟให้ดีขึ้น เพราะถ้าเราฝึกซ้อมจน Handicap หรือแต้มต่อของเราลดลงมาในระดับเลขตัวเดียวแล้ว ก้านไม้กอล์ฟเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้และเลือกให้ถูกกับลักษณะการตีของเราครับ

ก้านไม้กอล์ฟจะใช้ความแข็งของ SBO ก้านไม้กอล์ฟซึ่งเรียกว่า Flex แบ่งชนิดออกจากกันโดย Flex ทั่วๆไปจะแบ่งออกเป็นห้าแบบคือ
– L เป็นก้านแบบอ่อนเหมาะสำหรับสุภาพสตรีใช้กันครับ หรือที่บ้านเราเรียกก้าน Lady
– A เป็นก้านแบบอ่อนเหมือนก้านแบบ L แต่จะแข็งและมีแรงดีดมากกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปครับ
– R เป็นก้านที่มีความแข็งปานกลาง เหมาะสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยทั่วไป
– S เป็นก้านที่มีความแข็งมากกว่าก้านแบบ R เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่มีแฮนดิแคบต่ำๆหรือโปรกอล์ฟทั่วไป
– X เป็นก้านที่มีความแข็งมากกว่าก้านแบบ S เหมาะสำหรับนักกอล์ฟตัวใหญ่ๆหรือตัวสูงๆครับ บ้านเราเรียกก้านฝรั่ง
ก้านไม้กอล์ฟที่มียี่ห้อส่วนมากจะมีตัวเลขบอกค่าต่างๆไว้ที่ก้าน โดยมีสิ่งที่เราควรรู้ดังนี้ครับ
– Flex คือความแข็งของก้านไม้กอล์ฟ
– Torque คือค่าของการบิดตัวมากหรือน้อยของก้าน
– Launch คือวิถีการพุ่งของลูกกอล์ฟ
– Kick Point คือจุดดีดของก้านไม้กอล์ฟ ซึ่งตรงนี้จะมีผลมากนะครับ เช่น จุดดีดอยู่ปลายไม้กอล์ฟ ก็จะทำให้วิถีลูกพุ่งสูง
ถ้าจุดดีดอยู่ส่วนโคนของลูกกอล์ฟ วิถีของลูกก็จะพุ่งต่ำเป็นต้น

About admin

Scroll To Top