Home / Uncategorized / กีฬากระโดดไกล

กีฬากระโดดไกล

858

การกระโดดไกลเป็นกีฬาประเภทลาน ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กำลัง ความแข็งแรง ความเร็วในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ การเคลื่อนไหวนั้นต้องการความแม่นยำ แน่นอน ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องถูกต้อง การเคลื่อนไหวต้องประสานงานระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ ต้องมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เป็นปัจจัยที่เน้นหนักมากกว่าด้านอื่น ๆ การฝึกซ้อมต้องทำอย่างต่อเนื่องและเพียงพอประกอบกับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ

การกระโดด คือการสปริงเท้าจากพื้นไปในอากาศ ผู้ที่สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีพื้นฐานการวิ่งที่เร็ว การวิ่งได้เร็วก่อนจะกระโดดย่อมเป็นแรงส่งเบื้องต้นที่จะช่วยให้ช่วงระยะเวลาของการลอยตัวในอากาศได้สูงและนานกว่าธรรมดา การที่สามารถทำให้ร่างกายลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานก็ทำให้มีส่วนเพิ่มความไกลได้มากขึ้นนั่นเอง

2. ต้องมีการสปริงข้อเท้าที่ดี SBOBET ข้อเท้าที่สมบูรณ์และแข็งแรงมีส่วนทำให้เกิดแรงสปริง ช่วยให้การวิ่งและการกระโดดได้ดี แรงผลักของข้อเท้าที่ดีดตัวไปข้างหน้าอย่างแรงมีส่วนช่วยให้ร่างกายลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานและไกล

3. ตัวเบา คือน้ำหนักตัวน้อย หากน้ำหนักตัวมากก็เท่ากับเป็นการเพิ่มแรงโน้มถ่วง ทำให้เกิดความเชื่องช้าอาจจะเกิดขึ้นกับระบบของการวิ่งและการกระโดด คนที่มีน้ำหนักตัวน้อยจะได้เปรียบคนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าทั้งในแง่ของการดีดตัวและการลอยตัว

4. มีการประสานกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ดี ถ้าร่างกายขาดความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและประสาท จะไม่สามารถบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างนิ่มนวล และถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการได้

โดยทั่วไป การกระโดดมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ มีการคิดค้นหาเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติสมัยใหม่อยู่เสมอมา อาทิเช่น กีฬาการกระโดดแบบก้าวเท้าในอากาศ การกระโดดแบบอ่อนและยืดตัวในอากาศ เป็นต้น แต่ไม่ว่ารูปแบบของการฝึกจะเป็นแบบใด แต่ลำดับขั้นตอนของการกระโดดไกลจะเหมือนกันโดยรวมดังนี้

1. การวิ่งก่อนกระโดด

2. การกระโดดขึ้นจากพื้น

3. การลอยตัวในอากาศ

4. การลงสู่พื้น

About admin

Scroll To Top