Home / Uncategorized / มวยไทย กีฬาประเภทเดียวในโลก ที่มีการไหว้ครู

มวยไทย กีฬาประเภทเดียวในโลก ที่มีการไหว้ครู

580

การไหว้ครู ในศิลปะมวยไทย เริ่มจากตรงไหน ก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่า แต่ดั้งเดิมเมื่อครั้งโบราณกาล ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีนิสัยเคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่ดี และไม่ว่าคนไทยจะทำอะไรเป็นต้องอาศัยผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ เป็นผู้คอยชี้นำ โดยเฉพาะในวงการศิลปะทั้งปวง การมีครู นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก และการเคารพนับถือและได้รับการยอมรับจากครู ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าเช่นกัน

ถ้าถามว่า แล้วในประเทศอื่นล่ะ กีฬาในประเทศอื่นเขามีการไหว้ครูหรือไม่ ถ้าวิเคราะห์กันแล้ว การนึกถึงครูบาอาจารย์ก็คงมีอยู่ในตัวนักกีฬา หรือในผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน เพียงแต่อาจคิดในช่วงสั้น ๆ เท่านั้นเอง

การไหว้ครู ประกอบด้วยการไหว้และการร่ายรำ SBOBET ซึ่งมีดนตรีไทย ปี กลอง บรรเลงประกอบ เริ่มต้นด้วยท่าเทพพนม ไหว้แม่พระธรณี กอบธรณีเข้าสู่อก ถวายบังคม กวักธรณีขึ้น บังอบาย เบิกฟ้าฝึกพื้นใจเมือง และท่าอื่น ๆ

ถ้าถามว่า ศิลปะไทยในแขนงอื่น ๆ มีการไหว้ครูหรือไม่ ก็คงต้องบอกว่า มี ยกตัวอย่างเช่น ดนตรีไทย ก่อนจะบรรเลง ต้องยกมือพนม รำลึกถึงครูบาอาจารย์ ช่างวาดภาพ ช่างปั้น ช่างแก่สลัก ช่างหล่อ ช่างอื่น ๆ ก็มีการระลึกถึงครู แต่อาจไม่ได้แสดงออกมา และไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นท่าเป็นทาง ออกมาสวยงามเหมือนการไหว้ครูในกีฬามวยไทย

สรุปก็คือ ในโลกนี้มีเพียงกีฬาประเภทเดียวที่มีการไหว้ครูด้วยการร่ายรำ ก็คือมวยไทยนั่นเอง การไหว้ครู นอกจากจะได้สำนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์แล้ว ยังมีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้านร่างกาย เป็นการอบอุ่นร่างกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นการเตรียมพร้อมที่จะทำการชก ทางด้านจิตใจ เป็นการอธิษฐานขอให้บุญบารมีของครู ช่วยคุ้มครองมิให้ได้รับบาดเจ็บ ดลบันดาลให้มีพละกำลัง ช่วยให้ได้รับชัยชนะ มีชัยเหนือคู่ต่อสู้ เป็นการรวบรวมสมาธิ รวบรวมความตั้งใจ มิให้จิตใจหวั่นไหว รวมไปถึงอาจเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วย

About admin

Scroll To Top