Home / Uncategorized / วิธีการเล่นหมากฮอส

วิธีการเล่นหมากฮอส

1257

 

หมากฮอส เป็นกีฬาประเภทหมากกระดาน มีผู้เล่น 2 ฝ่าย นิยมเล่นฝ่ายละ 1 คน หรือมากกว่า 1 คน ช่วยกันคิดช่วยกันเล่น ป้องกันการเดินผิดพลาด ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

อุปกรณ์การแข่งขันหมากฮอส ได้แก่กระดานและหมาก SBOBET กระดานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีตาราง 8 คูณ 8ช่องเท่า ๆ กัน มีช่องตารางสี่เหลี่ยมรวม 64 ตาราง เรียกว่า ช่อง หรือตา สลับสีกันแต่ละช่อง อาจเป็นขาวหรือดำ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง

วิธีการเล่น ทั้ง 2 ฝ่ายจะผลัดกันเดิน หมากทุกตัวเดินเหมือนกันหมด คือเดินแบบทแยงมุมไปข้างหน้าตามช่องสีของตน เดินถอยหลังไม่ได้ เมื่อสามารถเดินไปจนสุดกระดานของอีกฝ่ายได้ หมากก็จะเปลี่ยนเป็นฮอส ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้น คือ สามารถเดินตามแนวทแยงกี่ช่องก็ได้ เมื่อเข้าฮอสแล้ว ก็จะนำหมากอีกตัวมาวางซ้อนกัน เป็นฮอส

การกิน โดยการยกหมากข้ามหมากของฝ่ายตรงข้าม ที่เดินมาชิดหมากของเราในแนวทแยง เมื่อถูกกิน หมากที่ถูกกิน ก็จะถูกเอาออกจากกระดาน การกินจะกินครั้งละตัว หรือหลายตัวก็ได้ หากตำแหน่งของหมากตรงกับแนวเดินของเราที่สามารถกินได้

การตัดสิน เมื่อฝ่ายใดถูกจับกินหมากจนหมด ก็จะถือว่าแพ้ หรือฝ่ายใดทางตัน ไม่สามารถเดินได้ต่อไป หรือเห็นว่าเดินต่อไปก็ไม่มีอนาคตแล้ว ก็จะขอยอมแพ้ก็ได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างมีหมากเหลืออยู่ แต่ไม่สามารถกินกันได้ ก็ถือว่า เสมอกัน

การบันทึก คือการจด หรือพิมพ์ หรือโดยวิธีการใดก็ได้ เพื่อให้ทราบถึงการแข่งขันของทั้งสองฝ่าย นับตั้งแต่เริ่มเดิน จนถึงเกมสิ้นสุด เพื่อเป็นหลักฐาน และประโยชน์ในการวิเคราะห์รูปแบบการเดินหมากครั้งต่อไป

หมากฮอสเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ความจำ การวางกลยุทธ์ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการเล่นหมากรุก ที่ต้องใช้การวางแผน ใช้เบี้ย ใช้หมาก วาง และเดินอย่างไร เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในขณะนั้น คนที่ฝึกเล่นหมากฮอสบ่อย ๆ จะทำให้เป็นคนมีความจำดี รู้จักวางแผนการณ์ก่อนทำงานใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วง

About admin

Scroll To Top