Home / Uncategorized / การแข่งขันวิ่งผลัดในกีฬากรีฑา

การแข่งขันวิ่งผลัดในกีฬากรีฑา

580

กีฬากรีฑามีหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทร่วนแต่มีประโยชน์เหมือนกันหมด เพราะว่ากีฬาจะช่วยให้ผู้เล่นร่างกายแข็งแรงและมีระเบียบวินัยขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะการแข่งขันกรีฑาที่จะทำให้คุณนั้นสามารถนำเอาประสบการณ์การแข่งขันเข้ามาประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างเช่นการระบายความเครียดและการออกกำลังกาย และยังมีกรีฑาอีกหนึ่งประเภทจะทำให้คุณนั้นได้รับประสบการณ์พละกำลังแถมยังได้ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย SBOBET กรีฑาประเภทนี้เรียกว่าการแข่งขันวิ่งผลัด

การแข่งขันวิ่งผลัดจะมีเขตรับส่งไม้คทามีระยะทาง 20 เมตรโดยถือไม้คทาเป็นเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับขา แขน ลำตัวของนักกีฬา การแข่งขันวิ่งผลัด 4×200ม.นักกีฬาคนที่ 1และ2 จะต้องวิ่งช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น คนที่ 3 จะวิ่งในช่องวิ่งของตนเองจนกระทั่งถึงเส้นตัด เส้นโค้งแรกประมาณ 120 เมตร การแข่งขันวิ่งผลัด 4×400 เมตร คนที่ 1 วิ่งในช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น คนที่ 2 วิ่งในช่องวิ่งของตนเองจนระทั่งถึงเส้นตัด ซึ่งอยู่ในแนวเส้นชัย คนที่ 3 และ 4 จะยืนคอยรับในเขตรับระยะรวมเท่านั้น

เมื่อนักกีฬาทีมใดวิ่งมาถึงจุด 200 ม.ก่อน ทีมนั้นจะสามารถยืนคอยรับคทาจากด้านในของลู่วิ่งเรียงตามลำดับออกมา จากนั้นถือไม้คฑาด้วยมือตลอดการแข่งขัน หลังส่งไม้คทาแล้วควรอยู่ในช่องวิ่งของตนเองหรือภายใน เขตรับส่งจนกว่าทางวิ่งจะไม่มีนักกีฬา สามารถเปลี่ยนนักกีฬาได้ 2 คนจะต้องมีรายชื่อในการแข่งขันครั้งนั้น กรณีการแข่งขันวิ่งผลัด 4×100 ม.,4×400 ถ้ามีทีมแข่งขันไม่เกิน 5 ทีมให้ไม้แรกวิ่งโค้งเดียวแล้วตัดเข้าช่องในได้

About admin

Scroll To Top