Home / Uncategorized / การแข่งขันการวิ่งข้ามรั้ว อีก 1 ชนิดกีฬาของกรีฑา

การแข่งขันการวิ่งข้ามรั้ว อีก 1 ชนิดกีฬาของกรีฑา

58401

การวิ่งข้ามรั้ว จะเป็นการแข่งขันที่เน้นไปที่การทำงานของร่างกาย และความสัมพันธ์กันระหว่างขาและแขน เพราะต้องวิ่งและการกระโดดในคราวเดียวกัน การวิ่งข้ามรั้ว ประกอบด้วย ท่าตั้งต้นและการออกวิ่ง ลักษณะการจรดเท้ากระโดด ลักษณะของเท้านำ ลักษณะของลำตัวและแขน ลักษณะของเท้าตาม ท่าลงสู่พื้น และการเข้าเส้นชัย ซึ่งทักษะเหล่านี้ ผู้วิ่งจะต้องใช้เป็นพื้นฐานของการวิ่ง และจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยมีเทคนิคในการวิ่งข้ามรั้วต่างมากมาย อย่างแรกคือ การควบคุมเท้าตาม และการลงสู่พื้น  มีรายละเอียดดังนี้

เทคนิคการควบคุมเท้าตาม

โดยทั่วไปจะเรียกเท้าข้างที่เข่ากระตุกขึ้นตามหลังเท้านำนั้นว่า เท้าตาม ซึ่งจะเป็นเท้าข้างเดียวกันกับเท้าที่จรดพื้นก่อนข้ามรั้วนั่นเอง ลักษณะของเท้าจะต่ำจรดพื้น เมื่อทำการสปริงเพื่อส่งตัวขึ้นสูงสุดแล้วให้กระตุกเข่าขึ้นมาจนเป็นมุมฉากกับขาท่อนบน SBOBET ส่วนปลายเท้าจะชี้ออกด้านข้างลำตัว เข่าและข้อเท้าอยู่ในแนวเดียวกันทำให้ดูลักษณะคล้ายๆกับท่านั่งพับเพียบ

เทคนิคการลงสู่พื้น

การลงสู่พื้นจะทำเมื่อเท้านำได้เลยพ้นระดับรั้วไปแล้ว และจะต้องกดฝ่าเท้าลงสู้พื้นโดยเร็วและแรง  ตามปกติแล้วเท้านำจะลงสู่พื้น ห่างจากรั้วออกไปประมาณ 1 เมตร เมื่อเท้านำแตะพื้นแล้วให้รีบกระตุกแขนให้แกว่งสลับกับเท้าเพื่อง่ายต่อการวิ่งต่อไปนั่นเอง

About admin

Scroll To Top