Home / Uncategorized / มวยไทย การต่อสู้ของความเมตตา

มวยไทย การต่อสู้ของความเมตตา

580

ขึ้นชื่อว่ามวยไทย กีฬายอดนิยมที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นที่รู้จัก แต่ยังโด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วย มวยไทยมีประวัติเป็นมาที่ยาวนาน โดยเป้าหมายของมวยไทยนั้น หัวใจที่แท้จริงคือเพื่อป้องกันตัว มิใช่เพื่อการโจมตีหรือรุกรานใคร โดยมีแม่ไม้มวยไทยที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ วิถีความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจระเข้ฟาดหาง มอญยันหลัก สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง หักงวงไอยรา เราจะสังเกตได้ว่าท่วงท่าเหล่านี้ต่างก็เลียนแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท่วงท่าของสัตว์ที่เป็นยอดในด้านความแข็งแรง แต่จะโจมตีเมื่อถูกรุกรานเท่านั้น แม่ไม้มวยไทยประกอบด้วยศิลปะที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อ SBOBET หรือท่วงท่าในการต่อสู้ อ่อนช้อยแต่แข็งแรงผู้ที่จะฝึก

การแข่งขันกีฬามวยไทยได้ มิใช่ว่าจะต้องมีเพียงแค่ความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้น แต่หัวใจก็ต้องแข็งแกร่ง เข้มแข็งพอที่จะไม่ทำร้ายหรือตอกกลับคู่ต่อสู้ที่ทำร้ายเราจนเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้การมีหัวใจที่อ่อนโยนเมตตาด้วย เพราะวิถีของไทยนั้นมีจิตใจเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิม ตัวอย่างเราจะเห็นได้อย่างนายขนมต้ม ที่ถูกจับไปเป็นเชลยนั้นก็มิได้ใช้มวยไทยรุกรานใคร แต่ใช้เพื่อป้องกันตัวจากการถูกรุกรานและทำร้ายเท่านั้น ปัจจุบันมวยไทยพัฒนาไปมาก มีการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการทำเกินกว่าเหตุ และเพื่อคงไว้ซึ่งจุดประสงค์ว่ามวยไทยนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายใคร แต่มีไว้เพื่อฝึกฝนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ

About admin

Scroll To Top