Home / Uncategorized / ตาข่ายและเสาที่ใช้ในการแข่งขันปิงปอง

ตาข่ายและเสาที่ใช้ในการแข่งขันปิงปอง

58020

ตามมาตรฐานสากลทั่วไปแล้วตาข่ายที่ใช้ขึงแบ่งกึ่งกลางระหว่างสองเขตแดนนั้นจะใช้ด้ายหรือไนลอนที่มีสีเดียวกับโต๊ะ โดยจะต้องขึงตึงกับหลักเสา ขวางโต๊ะตามความกว้างของตาข่าย และมีการแบ่งครึ่งโต๊ะปิงปองตามความยาวออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน ตาข่ายนั้นจะต้องสูงจากพื้นผิวโต๊ะ 6 นิ้ว หรือประมาณ 15.25 เซนติเมตร และจะต้องยื่นอกจากทางด้านข้างด้านละ 6 นิ้วหรือประมาณ 15.25 เซนติเมตร ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้จัดการแข่งขันจะต้องทราบและจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

ในการเล่นปิงปองหรือกีฬาทีมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าเทเบิลเทนนิส จะต้องมีอุปกรณ์ที่นอกจากโต๊ะที่ใช้ในการเล่นนั่นก็คือตาข่ายและเสา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแบ่งเส้นเขตแดนว่าแดนไหนเป็นของผู้เล่นฝ่ายใด และใช้ในการคิดคะแนนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตีลูกปิงปองติดตาข่าย ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดของมาตรฐานของตาข่ายและเสาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกันเลยดีกว่าค่ะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ SBOBET เพราะมีหลายคนที่รับผิดชอบทำหน้าที่ในการจัดเตรียมโต๊ะและตาข่ายของกีฬาปิงปองแต่ขาดความรู้ที่แท้จริง ทำให้อาจเกิดการผิดพลาดจากการแข่งขันได้ค่ะ เพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆคนไหนที่มีหน้าที่ดังกล่าวก็สามารถอ่านทำความเข้าใจกับการจัดเตรียมเสาและตาข่ายของกีฬาปิงปองได้เลยค่ะ

About admin

Scroll To Top