Home / Uncategorized / จุดเริ่มต้นการเล่นกีฬาตะกร้อในประเทศไทย

จุดเริ่มต้นการเล่นกีฬาตะกร้อในประเทศไทย

789521

การเล่นตะกร้อได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในระยะแรก ๆ ก็เพียงแค่ช่วยกันเตะไม่ให้ตกพื้นเท่านั้น ต่อมาพอมีความชำนาญแล้ว ก็เริ่มเบื่อหน่ายการเล่นแบบเดิม จึงหาเทคนิคการเล่นให้ยากขึ้น เช่น ให้หัวโหม่ง ใช้ศอก ใช้เข่า ใช้ไหล่ มีการคิดค้นท่าทางหลายท่าให้มีความยากยิ่งขึ้นเพื่อความสวยงามในการเล่น SBOBET จากนั้นก็เริ่มวางกฎกติกามารยาทขึ้นมา ตะกร้อของแต่ละประเทศนั้นอาจมีรายละเอียดการเล่นแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วก็มีความคล้ายคลึงกัน มีหลายประเภทเช่น ตะกร้อข้ามตาข่าย ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อเตะทน

ปี พ.ศ. 2472 มีการจัดให้มีการแข่งขันขึ้นครั้งแรก ณ สมาคมกีฬาสยาม อีก 1 ปีต่อมา ทางสมาคมกีฬาสยาม ได้มีการประชุมเพื่อร่างกติกาการแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่าย และจัดให้มีการแข่งขันในประเภทประชาชนขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ. 2479 ทางการศึกษาได้มีการเผยแพร่กีฬาตะกร้อเข้าไปในโรงเรียนมัธยมชาย และจัดให้มีการแข่งขันด้วย ปี พ.ศ. 2480 ได้มีการประชุมขึ้นอีกครั้ง เพื่อแก้ไขกฎกติกา ของตะกร้อให้มีความรัดกุมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าพระยาจินดารักษ์ และกรมพลศึกษาได้ประกาศรับรองกีฬาตะกร้ออย่างเป็นทางการ

ปี พ.ศ. 2508 กีฬาแหลมทองครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย มีการแข่งขันตะกร้อ 3 ประเภทคือ ตะกร้อวง ตะกร้อข้ามตาข่าย ตะกร้อลอดห่วง และครั้งนี้ได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางกติกาตะกร้อทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อเสร็จสิ้นกีฬาแหลมทองในครั้งนี้ ประเทศมาเลเซียก็มีบทบาทมากขึ้น คือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตั้งกฎ กติกา ของตะกร้อด้วย

อีก 22 ปีต่อมา คือในปี 2502 มีการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองขึ้นเป็นครั้งแรก (กีฬาซีเกมส์) ที่กรุงเทพฯ ได้เชิญนักกีฬาตะกร้อชาวพม่า มาโชว์การเล่นตะกร้อพลิกแพลง ปี พ.ศ. 2504 จัดกีฬาแหลมทองครั้งที่ 2 โดยมีประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพ นักตะกร้อของไทยก็ได้รับเชิญไปแสดงตะกร้อพลิกแพลงด้วย

About admin

Scroll To Top