Home / Uncategorized / การเสิร์ฟคือการส่งลูกจากผู้เล่น

การเสิร์ฟคือการส่งลูกจากผู้เล่น

00002

การเสิร์ฟคือการส่งลูกจากผู้เล่นฝั่งหนึ่งให้ไปตกอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งการเสิร์ฟลูกให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี

สำหรับคนถนัดมือขวา เมื่อต้องการเสิร์ฟลูกให้โด่งไปหลังคอร์ทเพือการเล่นเดี่ยวทางด้านโฟร์แฮนด์ ให้ยืนเอียงลำตัวข้างซ้าย เท้าซ้ายนำหน้าและให้เท้าขวาอยู่หลัง ทิ้งนํ้าหนักตัวอยู่บนเท้าหลัง ถือลูกด้วยมือซ้ายจับส่วนบนของลูกแล้วให้หัวลูกขนไก่อยู่ข้างล่าง เหวี่ยงแขนจากด้านหลังมาด้านหน้า แล้วสะบัดข้อมืองัดลูกข้างล่าง พร้อมถ่ายนํ้าหนักตัวจากเท้าหลังมาเท้าหน้า SBOBET และปล่อยลูกขนไก่ให้กระทบไม้แบดมินตันที่ด้านหน้า พร้อมปล่อยไม้แบดมินตันไปตามแรงเหวี่ยงของการตีลูกอย่าฝืนไม้แบดมินตันไว้ โดยบังคับให้ลูกขนไก่โด่งมากไปตกอยู่ใกล้เส้นหลังสุดของคอร์ท

การเสิร์ฟเพื่อเล่นคู่ทางโฟร์แฮนด์ ยืนตั้งท่าเช่นเดียวกับการเสริ์ฟเดี่ยว แต่ไม่เหวี่ยงไม้แบดมินตันไปข้างหลัง ถือไม้แบดมินตันใกล้กับลูกใช้ข้อมือบังคับไม้แบดมินตัน ตีลูกให้เลียดเน็ตแล้วตกใกล้เส้นเสิร์ฟด้านหน้าเน็ต มีการถ่ายน้ำหนักตัวเพียงเล็กน้อย จากเท้าหลังมาเท้าหน้า

สำหรับการเสิร์ฟลูกเพื่อเล่นคู่ทางด้านแบ็คแฮนด์ ให้ยืนตั้งท่าโดยใช้เท้าขวานำหน้า ใช้มือซ้ายถือลูกให้หัวลูกขนไก่ดิ่งลงอยู่ระดับเดียวกับเอว ถือไม้แบดมินตันใกล้กับลูกใช้หัวแม่มือบังคับทิศทางการตีลูกทางด้านแบ็คแฮนด์ พร้อมกับใช้ข้อมือสะบัดไม้แบดมินตันตีลูกให้เลียดเน็ตและลงใกล้เส้นเสิร์ฟด้านหน้าให้มากที่สุด

About admin

Scroll To Top