Home / Uncategorized / การทุ่มแบบยืนหันข้างในกีฬาทุ่มน้ำหนัก

การทุ่มแบบยืนหันข้างในกีฬาทุ่มน้ำหนัก

58020

การทุ่มน้ำหนักเป็นกีฬาที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยนัก อาจเพราะกีฬานี้ไม่ได้รับความนิยมมากนักในประเทศไทย โดยเราจะจัดการทุ่มหนักเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการทุ่มน้ำหนักนั้นผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องถือลูกน้ำหนักไว้ในมือ ในขณะที่ยืนอยู่ภายในพื้นที่วงกลมที่ตามกติกากำหนด และจะต้องทำการทุ่มน้ำหนักออกไปข้างหน้าตรง และผู้ที่เล่นที่สามารถทุ่มน้ำหนักได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขันนั้นนั่นเอง

ทักษะกีฬาและเทคนิคในการทุ่มลูกน้ำหนัก

การทุ่มลูกน้ำหนักนั้นมีเทคนิคในการทุ่มลูกน้ำหนักอยู่หลากหลายแบบ เพราะวิธีการแบ่งนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น แบ่งตามทักษะเบื้องต้น และแบ่งแบบที่ใช้การฝึกซ้อมและแบบการแข่งขัน แค่โดยทั่วไปจะสรุปได้ 3 แบบ คือ การทุ่มแบบยืนทุ่มอยู่กับที่
SBOBET การทุ่มแบบยืนหันข้างเคลื่อนที่ และการทุ่มแบบยืนหันหลังเคลื่อนที่

การทุ่มแบบยืนหันข้างเคลื่อนที่

สำหรับการทุ่มแบบยืนหันข้างเคลื่อนที่นั้นจะมีการทุ่มคือ เมื่อเท้าซ้ายลาดมาที่ขอบแล้วให้โน้มตัวไปข้างหน้า บิดไหล่ขวา หมุนสะโพกแล้วถีบตัวด้วยเท้าขวา ก่อนแบ่งน้ำหนักตัวมาที่เท้าซ้ายมากขึ้น ก่อนเหวี่ยงแขนซ้ายไปข้างหลังเร็วและแรงจะช่วยให้ลำตัวหมุนมาข้างหน้า หลังจากนั้นการบิดไหล่และเอวไปข้างหน้าตามทิศทางที่จะทุ่มลูกน้ำหนัก แล้วใช้แขนขวาผลักลูกน้ำหนักออกจากซอกคอไปข้างหน้าเต็มแรงเป็นมุมประมาณ 45 องศา

About admin

Scroll To Top