Home / Uncategorized / วิธีการนับคะแนนกีฬาบิลเลียด

วิธีการนับคะแนนกีฬาบิลเลียด

58401

ในกีฬาทุกชนิดจะมีการกำหนดกฎกติกาหรือวิธีการนับคะแนนตามลักษณะวิธีการเล่นกีฬานั้น โดยในกีฬาบิลเลียดซึ่งมีการเล่นในลักษณะของการใช้ไม้เพื่อบังคับทิศทางของลูกบอลเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปกระทบกับบอลลูกอื่น เพื่อให้ลูกบอลลูกอื่นหรือที่เรียกกันในศัพท์เฉพาะว่าลูกเป้านั้นลงหลุมไป ซึ่งจะนับเป็นคะแนนนั้น ก็ได้มีการกำหนดกฎกติกาในการทำแต้ม หรือ Scoring ไว้เช่นกัน

การทำแต้ม หรือ Scoring สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1. โดยการแทงแคนนอน ซึ่งจะเป็นการตบหลังลูกขาว หรือการแทงเปลี่ยน ซึ่งกระทำโดยผู้แทง และผู้แทงจะได้คะแนน 2 คะแนนจากการแทงในกรณีดังกล่าว ส่วนการตบหลังหรือการแทงเปลี่ยนลูกแดงนั้น จะมีคะแนน 3 คะแนน

2. หากมีการทำ Hazard หรือการทำ hazards ร่วมกับการแทงแคนนอนในเที่ยวแทงเดียวกัน SBOBET จะมีคะแนนให้กับการกระทำนั้นในแต่ละกรณีและนำรวมกัน

3. เมื่อมีการแทงเปลี่ยนและการแทงแคนนอนในการแทง 1 ครั้ง คะแนนที่ได้ในการแทงครั้งนั้นจะเป็นดังนี้

1. ผู้แทงได้ 3 คะแนน หากลูกแดงเป็นลูกแรกที่ถูกแทงด้วยลูกคิวบอลก่อน

2. ผู้แทงได้ 2 คะแนน หากลูกขาวหรือลูกเหลืองเป็นลูกที่ถูกแทงก่อน

3. ผู้แทงได้ 2 คะแนน หากโดนลูกทั้งสองในเวลาเดียวกัน

About admin

Scroll To Top